Preinscripció 2017-18 - ESO

PREINSCRIPCIÓ ESO

CURS 2017/18

2017

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Març23

24

  27 28  29  30  31 
Abril

3

4

      

  

Preinscripció i matriculació Curs 2017-18

Presentació de les sol·licituds: del 23 de març al 4 d’abril.

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13.30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar

Si no es presenta tota la documentació que es demana no es podrà formalitzar la preinscripció. 

 1. La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a la pàgina web gencat.cat/preinscripcio
 2. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si és estranger passaport o NIE. 
 3. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers passaport o NIE. 
 4. Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 5. Fotocòpia de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària) de l’alumne. 
 6. Fotocòpia del carnet de vacunacions.
També cal aportar la documentació acreditativa dels diferents criteris específics, generals i complementaris de baremació. Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

Criteris específics

Adscripció al centre. Els centres adscrits a l’Institut de Vidreres són: CEIP Salvador Espriu i CEIP Sant Iscle.

Criteris generals

 • Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts). Aquesta puntuació també s’aplica quan els germans estan matriculats al CEIP Salvador Espriu o CEIP Sant Iscle.
 • Proximitat al centre.
  • Domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). Si el domicili familiar no és el que consta al DNI s’ha d’acreditar l’actual domicili amb un certificat d’empadronament.
  • Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball.
 • Beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció (10 punts). S’ha de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 • Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans (10 punts). S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família.
Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental (15 punts). S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat mèdic.
 • Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/na han estat escolaritzats en el centre (5 punts).
La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 17/18, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

Calendari de preinscripció i matriculació del curs 17/18

Presentació de sol·licituds

Del 23 de març al 4 d’abril

Publicació llista de sol·licituds baremades

24 d'abril

Termini de reclamació al barem provisional

Del 25 al 27 d'abril

Publicació de la llista un cop resoltes les reclamacions

3 de maig

Sorteig del número de desempat

4 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva

8 de maig

Publicació de l'oferta final

30 de maig

Publicació de les llistes de l'alumnat admès

2 d juny

Període de matrícula 1r ESO

Del 12 al 16 de juny

Període de matrícula o confirmació de plaça 2n, 3r i 4t ESO

Del 26 al 30 de juny

Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre

Del 6 al 8 de setembre


Darrera modificació: dijous, 23 març 2017, 09:51