Anàlisi crítica dels valors al cinema. Aprendre a mirar i veure una pel·lícula.

Material de treball