Recursos Economia i Organització Empreses 2 Batxillerat

Desenvolupament de les classes d'EOE de primer de Batxillerat.

Lluís Hernández
Institut Vidreres