Contractació

En relació al procés de contractació del Servei de Neteja N6/2017 de l’Institut Sant Elm, us comuniquem que podeu trobar la resolució d’adjudicació del contracte de neteja al següent enllaç:

Resolució contracte neteja

 

Missatges anteriors:

En relació al procés de contractació del Servei de Neteja N6/2017 de l’Institut Sant Elm, us comuniquem lloc, data i hora de l’obertura pública del sobre C:

Secretaria del centre, dimecres 30 de novembre, a les 10h

Amb data 28 d’octubre de 2016 es fa públic l’anunci de licitació del contracte de neteja de l’Institut Sant Elm per a l’any 2017.

Les empreses interessades poden trobar l’anunci complert de la licitació, el plec de condicions administratives així com el plec de condicions tècniques en el següent enllaç:

Folder Icon Mac Png