Presentacions curs 2017-18

ESO
 • 1r ESO. 14 de setembre: 8:30 h
 • 2n ESO. 14 de setembre: 9:30 h
 • 3r ESO. 14 de setembre: 10:00 h
 • 4t ESO. 14 de setembre: 10:30 h
Batxillerat
 • 1r Batxillerat. 14 de setembre: 11:00 h
 • 2n Batxillerat. 14 de setembre: 11:00 h.
Cicle formatiu de grau mitjà: Sistemes microinformàtics i xarxes
 • 1r SMX. Presentació 12 de setembre: 09:00 (tots els alumnes) // Inici classes 13 de setembre 08:00 (grups de matí) – 16:00 (grup de tarda)
 • 2n SMX. Presentació 12 de setembre: 16:00 // Inici classes 13 de setembre 16:00
Cicle formatiu de grau superior: Administració de sistemes i xarxes
 • 1r ASIX. Presentació 18 de setembre: 09:00 // Inici classes 19 de setembre 08:00
 • 2n ASIX. Presentació 18 de setembre: 10:00 // Inici classes 19 de setembre 08:00
Cicle formatiu de grau superior: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
 • 1rDAM. Presentació 18 de setembre: 09:00 (tots els alumnes) // Inici classes 19 de setembre 08:00 (grup de matí) – 15:00 (grups de tarda)
 • 2nDAM. Presentació 18 de setembre: 16:00 // Inici classes 19 de setembre 15:00
Reunions de presentació de curs a les famílies
1r Batxillerat: 
27 d’octubre a les 18 h
2n Batxillerat: 27 d’octubre a les 18:30h
 • 1r ESO: Dijous 7 de setembre a les 18 h.
 • 2n ESO: Dimecres 13 de setembre a les 18 h.
 • 3r ESO: Dijous 14 de setembre a les 17:30 h.
 • 4t ESO: Dijous 14 de setembre a les 18:15 h.
** L’assistència a les presentacions és obligatòria per a tots els alumnes de tots els nivells.