ESO

Grups tutoria reduïts

El nostre institut ofereix 4 línies d’ESO. Repartim l’alumnat en 5 tutories per treballar amb grups més reduïts d’uns 22-24 alumnes per cada grup-tutoria.

Principals actuacions pedagògiques

Fomentem en els alumnes l’hàbit de llegir per plaer i amb autonomia, convençuts que la lectura és la base de tots els aprenentatges i el fonament de la cultura. A tota l’ESO hi ha una hora de lectura lliure setmanal a l’aula. Treballem l’expressió escrita amb activitats compartides de castellà i català.

FOTO ALUMNES 4t
Des de fa tres cursos desenvolupem activitats coordinades a tots els nivells per millorar la resolució de problemes a matemàtiques. A 1r i 2n d’ESO practiquem la metodologia de la ciència a l’optativa Projecte de recerca.  Cada curs, tots els departaments didàctics del centre programen i despleguen activitats per a millorar els aprenentatges.

dsc_0195
Volem formar el nostre alumnat en l’ús de les noves tecnologies: fem servir habitualment tauletes digitals i/o ordinadors personals a l’aula; fomentem la utilització responsable d’internet com a font d’informació i els recursos digitals com a eines d’estudi, recerca i presentació i comunicació de coneixements. Utilitzem la plataforma Moodle com a recurs pedagògic en algunes assignatures. Disposem de la xarxa interna NODES per introduir l’alumnat en un ús responsable i pedagògic de les xarxes socials.

Selecció_999292

-Incorporem progressivament activitats d’emprenedoriaaprenentatge-servei, que combinen la formació de l’alumnat, el servei a la comunitat i fomenten el voluntariat social.
-Duem a terme un programa coherent d’activitats fora del centre intentant sempre que el cost sigui molt baix i que, si és possible, siguin gratuïtes: teatre escolar, excursions, visites a exposicions, etc.

LLibres de text

El curs 2017-18 treballarem a l’ESO amb moodle, llibres digitals i llibres paper reciclats.  L’AMPA del centre organitza el reciclatge i distribució dels llibres de text al mateix institut i a preus reduïts (50% de descompte aprox) mitjançant l’empresa Iddink, de manera que els alumnes puguin començar el curs disposant de tots els llibres que necessiten.
També amb la subvenció de l’AMPA tenim alguns llibres de text i de lectura obligatòria socialitzats.

Orientació i atenció a la diversitat

-Volem orientar cada estudiant a assolir els seus objectius en funció dels seus interessos, motivació i aptituds.
-Elaborem plans individuals de treball i reforç per a l’alumnat que té necessitats educatives especials.
-A 1r i 2n d’ESO  fem atencions en petit grup, disposem d’aula d’aprenentatges bàsics de català, castellà i matemàtiques per l’alumnat que necessita suport per assolir les competències bàsiques.
-A 3r i 4t d’ESO l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge treballa en un grup adaptat amb l’objectiu d’assolir les competències bàsiques i facilitar-li l’obtenció del títol d’ESO.
-Disposem d’una Aula Oberta que treballa amb projectes com l’hort escolar, la bassa biològica, jardineria, etc.

bassa

-Tenim una Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut, que facilita la seva immersió en la llengua catalana i la seva integració en la vida escolar del centre.
-Treballem coordinadament amb l’EAP, els Serveis de Salut, els Serveis Socials  i amb els altres professionals que tenen cura del nostre alumnat.

Acció tutorial

-S’intenta dur a terme un seguiment personal de l’alumne. Hi ha dues hores setmanals de tutoria amb activitats formatives complementàries per a cada nivell.

-Seguim un protocol de prevenció de l’absentisme per mirar d’evitar-lo i, en cas que es produeixi, corregir-lo d’una manera educadora, intentant sempre que es garanteixi el dret dels nois i noies a l’educació.

Relació amb les famílies

Les famílies poden comunicar-se amb el tutor via e-mail o telefònicament, a l’institut. Els tutors poden atendre als pares o mares en entrevistes a realitzar en hores concertades.
Facilitem a les famílies el seguiment on line de l’assistència, les incidències d’aula i les agendes escolars (exàmens i treballs) dels seus fills. Enviem avisos als pares en cas d’absència a 1ª hora. Enviem setmanalment a les famílies per email un informe personalitzat d’assistència, puntualitat i incidències del seu fills i filles.

Les famílies i l’alumnat en general poden consultar les programacions generals de les assignatures i els criteris d’avaluació i recuperació en aquest mateix web (Vg. menú lateral d’aquesta mateixa pàgina).

Horari de classes

L’horari de clases és de 8 a 14,30 h.

Principals activitats fora del centre

La participació en aquestes activitats és voluntària per a l’alumnat.

 • 1r ESO: Esquiada a Masella o altres activitats esportives a la natura i al centre pels que no van a l’esquiada.
 • 2n ESO: Colònies a Poblet.
 • 3r ESO: Intercanvi amb un institut francès de Font Romeu, per als alumnes que estudien aquesta llengua.
 • 4t ESO: Viatge de fi d’estudis d’ESO.

Altres serveis a l’alumnat

-Grups de Suport a l’estudi, a les tardes, si hi ha un mínim d’alumnes que ho demanen.
-Grup d’Anglès-Conversa a les tardes.
-Activitats escolars esportives (Handbol, Futbol Sala, Boleivol, Korfball…).
-Classes de reforç al juliol pels alumnes amb assignatures pendents per a la convocatòria de setembre.
-Conjunt musical  una tarda a la setmana.

Vinculació amb entitats i projectes externs per a l’ESO

 • Projecte Ítaca. Estades a la Universitat Autònoma de Barcelona per alumnat de 3r d’ESO.
 • Voluntariat al Casal de gent gran del Complex Alexandra al Barri de Can Rull: coral i tallers d’ús d’smartphones.
 • Hort escolar amb avis del barri.
 • Conveni amb l’esplai Associació Esquitx.
 • Espai jove del Centre Cívic de Can Rull: compartim projectes formatius.
 • Participació en projectes europeus amb instituts d’altres països en el marc del programa Erasmus +.
 • Projecte “Coneixement d’oficis” per alumnat de 4t d’ESO al Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell).
 • Projecte XESI sobre voluntariat jovenil, amb l’Ajuntament de Sabadell.
 • Narració de contes al cicle d’educació infantil de l’escola Can Rull.

i

Alumnat participant al projecte XESI, 2016