Batxillerat

El nostre institut ofereix 2 línies de Batxillerat, respectivament, de les modalitats científica-tecnològica, social-humanística, amb quatre itineraris.

A 1r de Batxillerat les assignatures són:

 • Comunes: Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Història, Educació Física.
 • Itinerari científic: Matemàtiques, Física (o una optativa), Química, Biologia.
 • Itinerari tecnològic: Matemàtiques, Física (o una optativa), Dibuix tècnic / Química, Tecnologia.
 • Itinerari Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les CCSS,  Economia i Org. d’empreses, Història contemporània i una optativa.
 • Itinerari Humanístic: Llatí, Grec, Literatura Catalana, Història contemporània, .
  Assignatures optatives*: Economia, Psicologia i sociologia, Francès, Física.

A 2n de Batxillerat les assignatures són:

 • Comunes: Català, Castellà, Anglès, Història de la Filosofia, Història.
 • Itinerari científic: Matemàtiques, Física, Química, Biologia o Estada a l’empresa.
 • Itinerari tecnològic: Matemàtiques, Física, Dibuix tècnic / Química o Estada a l’empresa.
 • Itinerari Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia i Org. d’empreses, Geografia o Estada a l’empresa.
 • Itinerari Humanístic: Llatí, Literatura Castellana, Geografia, Història de l’Art o Estada a l’empresa.

L’alumne pot escollir altres assignatures del seu interès a 1r i 2n de Batxillerat  cursant-les a l’IOC amb l’assessorament de professorat del centre.  Oferim estades en empreses a alumnes a finals de 1r de Batxillerat de totes les modalitats de Batxillerat.

A 1r i 2n oferim exàmens i activitats de recuperació anteriors a les proves extraordinàries per facilitar a l’alumnat la superació del curs.

Facilitem que l’alumnat que no supera el 1r curs i que té fins a 4 assignatures suspeses pugui fer el Batxillerat en 3 anys, combinant durant el segon any assignatures de 1r i de 2n.

Principals actuacions pedagògiques al Batxillerat

 • Els alumnes treballen amb un Manual d’estil amb orientacions i normes per a l’elaboració de treballs escrits en totes les assignatures, en una perspectiva universitària.
 • A 2n de Batxillerat intensifiquem la preparació exhaustiva de les PAU en totes les assignatures.
 • Impulsem la mobilitat de l’alumnat per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. A final de 1r de Batxillerat oferim una estada de l’alumnat a la Gran Bretanya per practicar l’anglès. Durant el 3r trimestre, també s’ofereix una estada a París per als alumnes de l’optativa de Francès Segon idioma. A més, facilitem la preparació de l’alumnat per als exàmens oficials d’anglès (FCE Cambridge English First Certificate) i francès (DELF a l’Alliance Française de Sabadell).

img-20170127-wa0000

 • Hem concebut el treball de recerca de 2n de Batxillerat com una activitat d’iniciació a la investigació de nivell universitari orientada a la creació de nou coneixement. Facilitem la realització del treball a de recerca a universitats, centres d’investigació i altres entitats.

20170116_125700

 • Participem en les Proves Cangur de Matemàtiques.
 • Hi ha activitats específiques per al Batxillerat el Dia de la Ciència.
 • Organitzem cada curs, per 1r i 2n de batxillerat,  la Jornada de Filosofia i cultura clàssica al voltant d’un tema (aquest curs, La Felicitat), treballant la reflexió i la dissertació filosòfiques a partir de l’estudi de textos clàssics grecs i llatins i de l’anàlisi de la societat actual. Els alumnes participen en el programa de Fotofilosofia.

Totes les aules de Batxillerat compten amb connexió wifi, projector i pissarra digital. A més, tenim aules específiques amb laboratoris de ciències, laboratori d’idiomes, aules de dibuix, taller de tecnologia, aules d’informàtica, aules d’àudio-visuals, entre d’altres.

Horari de classes

L’horari  a 1r i 2n de Batxillerat és de 8 a 14:30 h.

Acció tutorial

S’intenta dur a terme un seguiment personal de l’alumne. Hi ha una hora de tutoria setmanal. Centrem l’acció tutorial al Batxillerat en les tècniques d’estudi pròpies d’aquesta etapa i, sobretot, l’orientació professional i d’estudis. Fem un seguiment personal de l’alumnat en sessions periòdiques de tutoria amb cada estudiant. També dediquem hores de tutoria a conferències i altres activitats culturals.

Relació amb les famílies

Les famílies poden comunicar-se amb el tutor via e-mail o telefònicament, a l’institut. Els tutors poden atendre els pares o mares en entrevistes a realitzar en hores concertades.
Enviem setmanalment a les famílies per email un informe personalitzat d’assistència, puntualitat i incidències. Les agendes d’exàmens i treballs de cada grup són d’accés obert a la web del centre. Les famílies les poden consultar en qualsevol moment.

Les famílies i l’alumnat en general poden consultar les programacions generals de les assignatures i els criteris d’avaluació i recuperació en aquest mateix web (Vg. menú lateral d’aquesta mateixa pàgina).

Altres serveis a l’alumnat

-Espai de treball de grups de l’alumnat durant el matí i a les tardes, fins a les 20 h,  amb wifi, endolls per a PC i pissarra.
-Classes complementàries d’anglès a les tardes (conversa), a preus reduïts.
-Possibilitat de formar grups de suport a l’estudi, a les tardes, si hi ha un mínim d’alumnes que ho demanen.
-Activitats escolars esportives (Handbol, Futbol Sala, Korfball…).

Captura_opt