Tutories 2017-18

El tutor és el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d’alumnes:

  • Integrar l’alumnat dins del grup i l’estructura general del centre
  • Posar en comú la informació de seguiment acadèmic
  • Acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la desorientació de l’alumnat
  • Decidir els ajuts pedagògics convenients
  • Acollir l’alumnat nouvingut
  • Fer el seguiment i el control de l’absentisme i la disciplina
  • Establir un contacte permanent am les famílies
  • Proposar accions concretes d’orientació

Els tutors d’aquest curs escolar, són:

TUTOR/A GRUP HORARI TUTORIA ALUMNES VISTA PARES (DIA/HORA)
Rosa Palau 1r A Dimecres 10:00 Dilluns 10:00
Elena Miró 1r B Dijous 8:00 Dilluns 11:30
Joan Castellano 1r C Dimecres 9:00 Dijous 11:30
Jaume B. (Lourdes E) 1r D Dilluns 11:30 Dimarts 9:00
Ruth Talarn 1r E Dimecres 8:00 Dilluns 11:30
Alberto Berenguer 2n A Dilluns 13:30 Dilluns 12:30
Maria Eixarch 2n B Dilluns 8:00 Dijous 11:30
Frederic Roquet- Jalmar 2n C Dimecres 11:30 Dilluns 11.30
Desi Llorca 2n D Dilluns 10:00 Dijous 13:30
Jordi Català 3r A Dimarts 12:30 Dijous 11:30
Laura Martos 3r B Dilluns 11:30 Dimarts 12:30
Mercè Segura 3r C Dimecres 10:00 Dimarts 12.30
Alfredo Malonda 3r D Dilluns 12:30 Divendres 11:30
Anna Sorroche AO Divendres 8:00 Dijous 13:30
Montse Capafons 4t A Dimarts 13:30 Dimecres 10
Jordi Ferreres 4t B Dimecres 8:00 Dimarts 12:30
Fran Crastro 4t C Dijous 8:00 Dimarts 12:30
Marta Cortell 4t D Dimecres 9:00 Dijous 10
Tere Zaplana SIEI Divendres 10
Luisfer Turrens 1r BAT A Dilluns 12:30
Margarita Hospital 1r BAT B Dilluns 10
Carmen Silva 2n BAT A Dijous 10
Isabel Sentís 2n BAt B Dilluns 11:30