Claustre de professors

 • Equip directiu:
Càrrec Horari de visita
Quima Guinovart Directora Divendres d’11.30 a 13.30
Paco Merchan Cap d’Estudis Dimecres de 9 a 10

Divendres de 12.30 a  13.30

Josep Lluís Peñalver Secretari Divendres de 13.00 a 15.00
Montse Sarramona Coordinadora pedagògica Divendres de 12.30 a 14.30

 

 • Llistat de professors i càrrecs:

  PROFESSOR

  CÀRREC

  ALBALAT, Roberto Coordinador 1r Cicle ESO
  ALBIOL, Rubén Prof. Matemàtiques
  BAIGES, Jaume Tutor 1 CFGM Munt. i Manteniment
  BALCELLS, Miquel Prof. Visual i Plàstica
  BALLESTEROS, Anna 1/2 Ciències socials
  BERENGUER, Alberto Tutor 2 ESO A
  CALVO, Alejandro Prof. Tecnologia
  CAPAFONS, Montse Tutora 4 ESO A
  CARRASCO, Bárbara Prof. Llengua castellana
  CASTELLANO, Joan Tutor 1 ESO C
  CASTRO, Fran Tutor 4 ESO C
  CATALÀ , Jordi Tutor 3 ESO A
  CORTELL, Marta Tutora 4 ESO D
  EIXARCH, Maria Tutora 2 ESO B
  EIXEA, Lourdes Tutora 1 ESO D
  ESPAÑOL, Josep Maria Tutor 2 CFGM Munt. i Manteniment
  FERRERES, Jordi Tutor 4 ESO B
  GARCIA, Magda Coordinadora 2n Cicle ESO
  GÓMEZ, Eugènia 1/2 Llengua Anglesa
  GORDO, Jovita Cap Departament Ciències
  GUINOVART, Quima Directora
  HOSPITAL, Margarita Tutora 1 BAT B
  LLORCA, Desiré Tutora 2 ESO D
  LOBATO , Puri Coordinadora ISO
  LOMBARDERO. Soledad Prof. Llengua castellana
  LÓPEZ, Angeles Cap Departament Castellà
  MALONDA, Alfredo Tutor 3 ESO D
  MARTIN, Mª del Mar Tutora 1 CFGM Comerç
  MARTÍN, Àngela 1/2 Llengua anglesa
  MARTÍNEZ, Estela Cap Departament Matemàtiques
  MARTOS, Laura Tutora 3 ESO B
  MERCHAN, Paco Cap d’estudis
  MERE, Isaias Prof. Socials
  MIRÓ, Elena Tutora 1 ESO B
  MIRÓ, Bernat Coord. Informàtica
  MONCLÚS, Cristina Prof. Comerç
  MONTAGUT, Àlex Educador Educació Especial
  MORENTE, Xavier Coord. ALEXIA i revista
  MUÑOZ, Margarita Prof. Matemàtiques
  NEGRILLO, Carles Tutor 2 CFGM Adm
  PALAU, Rosa Tutora 1 ESO A
  PEÑALVER, Josep Lluís Secretari
  POBLET, Àngels Cap Dept Llengües estrangeres
  PROSPERO, Marisol Cap Departament Administratiu
  QUETCUTI, Adolf Coordinador FP
  QUIRÓS, Joaquín Prof. Socials
  RICO, Manuel Cap Departament Tecnologia
  RODRÍGUEZ, Marisa Cap Departament Humanitats
  ROQUET-JALMAR, Frederic Tutor 2 ESO C
  ROIG, Núria 1/2 Música
  SARRAMONA, Montserrat Coordinadora Pedagògica
  SEGUí, Marc Coord. Informàtica
  SEGURA, Mercè Tutora 3 ESO C
  SENTÍS, Isabel Tutora 2 BAT B
  SILVA, Carmen Tutora 2 BAT A
  SINTAS, Andreu Cap Departament Manteniment
  SOLÉ, Carme Cap Departament Català
  SOLSONA, Roser Cap Departament d’Orientació
  SORIANO, Lluís Coord. Riscos Laborals/Tutor CS
  SORROCHE, Ana Tutora Aula Oberta / SIEI
  SUGRANYES, Dolors Coord. LIC
  TALARN, Ruth Tutora 1 ESO E
  TENA, Rosa Cap Departament Expressió
  TURRENS, Luís Fernando Tutor 1 BAT A
  VENTOSA, Núria 1/2 Socials
  VILLARES, Belén Prof. Llengua anglesa
  ZAPLANA, Tere Coord. Activitats / SIEI