Propostes de treballs de recerca dels departaments didàctics

imatgedocus

 

Els departaments didàctics de l’Institut Mercè Rodoreda ja han presentat les seves propostes de treballs de recerca que s’hauran de lliurar el proper curs. El director es va reunir amb els alumnes de 1r de batxillerat per explicar-los la metodologia de la recerca i les instruccions a seguir a partir d’aquest moment. Els alumnes hauran de triar 10 propostes de la llista i des de coordinació se’n farà l’assignació. Durant l’últim trimestre de l’actual curs s’haurà de començar el treball.

Si vols consultar-los continua llegint aquest article.

 

PROPOSTES TREBALL RECERCA, CURS 2017-18

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ
El mundo del libro, su conservación, clasificación, difusión y lectura: la biblioteca/la librería.
Análisis de una obra literaria (narrativa, lírica o dramática): características, técnicas…
La mujer en la literatura.
  Rutas literarias: caminos poéticos y narrativos (acotado a una ruta).
El tratamiento de la lectura en el aula.
Uso del lenguaje en los medios de comunicación.
Análisis de las particularidades lingüísticas del castellano.
¿Las mujeres que leen y escriben son peligrosas?
Se considerarán las propuestas de los alumnos.

 

DEPARTAMENT DE CATALÀ
Simbologia de la fauna i flora en l’obra de Mercè Rodoreda
La figura femenina en la literatura medieval
La literatura universal al Coral romput de Vicent Andrés Estellés
Literatura catalana del segle XXI escrita per dones (Milena Tusquets, Marta Rojals, Llúcia Ramis, etc)
Dona i literatura (es pot pactar de quina època amb l’alumnat)
Literatura i exili (Guerra Civil espanyola)

 

DEPARTAMENT SOCIALS
Història contemporània (II República, Guerra Civil, Franquisme, Transició), recerca a través de fonts primàries -arxiu-
Seguiment de temes d´actualitat a través de la premsa
TR d’Art a concretar segons els interessos de l´alumnat

 

SEMINARI DE FILOSOFIA
Diàleg (s) de Plató. Idees pròpies i idees d’altres pensadors.
La dona i la Filosofia
Nietzsche i Déu. Una relació d’amor i odi.

 

SEMINARI DE CLÀSSIQUES
Romans a prop del riu Llobregat?
El món del vi: de Grècia a Catalunya
Els instruments musicals a Grècia i Roma
Geografia mítica

 

DEPARTAMENT D’ANGLÈS
Anàlisi d’una pel·lícula i una obra literària
Incidències dels anglicismes a la llengua Catalana /Espanyola
Recull de diferents materials i metodologies en l’ensenyament de la llengua anglesa.

 

El conflicte racial als E.U.A
Diferències entre el sistema educatiu anglès i el català.

 

DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA
L’Hospitalet, nou districte cultural.
Passat i present del Centre d’Art Tecla Sala
Centres culturals a l’Hospitalet.
Creació de la senyalització dels diferents espais de l’institut.

 

DEPARTAMENT  D’EDUCACIÓ FÍSICA
Els “Fit-Games”, una proposta per a la millora de la condició Física
Anàlisi del nivell de Condició Física en els alumnes de 4t ESO dels instituts de l’Hospitalet
–          L’esport com a mitjà de control i manipulació social dels Estats: antecedents històrics i present
Els orígens de la pràctica del rugbi a L’Hospitalet
Estudi sobre la relació de l’Hospitalet i el desenvolupament de l’Olimpíada antifeixista a la Barcelona    prebèl·lica
–          Comparació de mètodes de pressa de pulsacions

 

SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA
Obtenció d’indicadors naturals (Flory)
Contingut de vitamina C en diferents fruites (Yolanda)
Anàlisi dels  filtres de les ulleres de sol (Marta)

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
El nombre .
El nombre e
Les Matemàtiques a l’antiguitat: Babilònia i Egipte. Què calculaven? Com representaven els nombres? Quins problemes els preocupaven?
Treball obert a proposta de l’alumne

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES- ECONOMIA
Les cooperatives a Catalunya.
Elaboració d’un IPC local.
Pla d’empresa projecte empresarial (anglès o català)

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS
El nostre país a la premsa francesa i França en els nostres diaris. Influència del francès en la nostra societat
Literatura i cinema: comparar una obra literària amb la seva pel·lícula, versió adaptada. Similituds i diferències
Estudi d’un personatge francès (per exemple: Jean de La Fontaine, les frères Lumière, Mari Curie, etc.) o d’una regió francesa (costums, tradicions, història, llocs més emblemàtics, etc)
La cançó francesa i la seva influència en el nostre país. Estudiar les lletres de les cançons, analitzar-les i comparar-les amb temes socials de la cultura francesa
Quèbec i Canadà: multiculturalisme. Estudi de la realitat social, cultural i lingüística del Canadà. Estudi comparatiu amb la realitat del nostre país
El còmic francobelga

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA
La vida musical a l’Hospitalet d’avui: on i com es fa música en aquesta ciutat?
La producció musical com a feina creativa: quines són les funcions i aportacions del productor durant la gravació d’un disc?
El jazz als audiovisuals: on, quan i per què es fa servir la música de jazz als diversos gèneres audiovisuals? (cinema, vídeos musicals, televisió, publicitat, videojocs…). [Es pot triar un altre estil musical: rap, música clàssica, thrash metal, músiques del món…]
El compositor (o l’intèrpret) al cinema: com el presenten els biopics? (pel·lícules biogràfiques).
Com sona l’Hospitalet? Enregistrament dels diversos paisatges sonors de la ciutat i elaboració d’un mapa sonor comentat.
Anàlisi tècnica d’una obra musical, d’un disc o de la música d’una producció audiovisual (a proposta de l’alumnat).

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  La diabetis.
Al·lèrgies alimentàries
Com poden ajudar les plantes medicinals en el benestar de les persones
 Espècies invasores en els parcs de l’Hospitalet.
Les roques ornamentals a l’Hospitalet
Trastorns alimentaris
Comportament  dels animals en captivitat (al zoo)
Utilització de les eines TIC en el desenvolupament de dissecció d’òrgans

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
  1. ENERGIES ALTERNATIVES :

Aprofitament d’energies renovables

2. CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT :

Estudi de temes de filosofia i ciència

3. INFORMÀTICA:

Programació d’aplicacions en Android

Programació amb Scratch

4. CONTROL PROGRAMAT:

Control de sistemes amb autòmat programable (PLC)

Control de sistemes diversos amb microcontrolador (Arduino)

5. ANIMACIÓ AMB BLENDER
6. ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL