Títols i certificacions

Expedició de títols

Preus ordinaris:

  • ESO: gratuït
  • Batxillerat LOE: 64,30€

En el cas de famílies nombroses de 1ª categoria hi ha una reducció al preu del 50% (preu del títol de Batxillerat: 32,18€).

Cal aportat fotocòpia del Carnet de Família nombrosa vigent

(*)Aquests preus es modifiquen anualment amb la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Preus actualitzats per a l’any 2015

Certificacions

Per demanar una certificació cal passar personalment per la Secretaria.

Certificats acreditatius de complir les condicions d’equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística: Nivell B i C.
Abans de sol.licitar-los seria convenient trucar a la Secretaria per informar-se. Aquests certificats es poden demanar a qualsevol Institut, no cal que sigui on l’alumne ha finatlitzat els seus estudis. Els centres privats d’educació secundària i els centres de primaria no els poden expedir.