Licitació del contracte de neteja

Es comunica a les empreses que participen en la licitació del contracte de neteja del centre Ins. Isaac Albéniz de Badalona, que el proper dia 12 de desembre de 2017 a les 9:15 del matí es procedirà a l’obertura del sobre C.