Consell escolar

El consell escolar està format per representants de l’equip directiu, professorat, alumnat, pares i mares i un respresentant de l’ajuntament.

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/