Normes i funcionament

El Consell Escolar del Centre va aprovar el juny del 2014 les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). Podeu descarregar la versió en pdf:  NOFC (26 juny 2014)