Consell escolar

President

 • David Pagès

Cap d’Estudis

 • Mònica Sandoval

Secretària

Representació del professorat

 • Roser Campi
 • Àngels Candela
 • Jordi Gibert
 • Montserrat Mestre
 • Montserrat Noguer
 • Josep Ordóñez

Representació de l’alumnat

 • Miguel Gómez
 • Edith Ruiz
 • Julià Tudó

Representació del PAS

 • Isabel Carrasco

Representació de l’Ajuntament

 • M. José López

Representació de les famílies:

 • Jorge Cangas (AFA)
 • Rafael Esteban
 • M. José Vercher