Activitats extraescolars

 1. Activitats acadèmiques de reforç, l’estudi assistit. Es programen activitats de reforç per alumnat de l’ESO, fora de l’horari lectiu. Dues tardes per setmana els alumnes de l’ESO proposats pels tutors han assistit al centre per fer els deures. Els monitors han estat alumnes de batxillerat coordinats per la TIS (tècnic d’integració social) . L’activitat té un cost simbòlic que aporten els assistents mensualment i s’utilitza pel viatge de fi de curs dels monitors.
 2.  Activitats realitzades a les tardes per l’alumnat del centre.
  • Ús de la biblioteca dos dies per setmana. Dos alumnes de batxillerat fan de monitors i controlen la gestió del temps i l’espai. La biblioteca és un lloc d’estudi al que poden assistir lliurament o per indicació del tutor.
  • L’AMPA organitza activitats com futbol, ball, o percussió, segons la demanda anual, tots els dies de la setmana, inclòs algun dissabte matí.
  • També el centre programa activitats dins del Pla català de l’esport. El coordinador del projecte és un professor d’educació física del centre que coordina totes les activitats esportives per la tarda.
  • L’espai del pati el fa servir també els Serveis Socials per alumnat de primària del barri dos dies per setmana.
  • El centre ofereix les aules per activitats de reforç d’alumnes de batxillerat a alumnes d’ESO, així com altres demandes d’alumnes per poder treballar en grup. També es cedeix l’espai per activitats relaciones amb les tutories.