Instal·lacions

L’Institut consta de dos edificis i dos patis exteriors.

L’edifici principal, amb l’entrada pel passatge dels Encants, té cinc plantes i es desenvolupa  la major part  de l’activitat educativa. Donada la pendent del carrer la porta principal està a la planta 2 de l’edifici. . El tallers d’estètica estan ubicats a la planta -1.

Cada grup classe té asignada una aula referent i els alumnes es mouen pel centre a les aules específiques

Aules complementàries:  aules d’Educació i Visual i plàstica, aules de Música, tallers de Tecnologia, Laboratoris, Aules d’Informàtica.

 

A l’altre edifici, amb accès des de la benzinera,  estan ubicats la cantina, el gimnàs i la biblioteca.

A l’hora de l’esbarjo, els alumnes es distribueixen en dos espais:  un espai només per a alumnes de 1rd’ESO i un altre pels alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO.

Els alumnes de batxillerat i Cicles Formatius poden sortir al carrer durant l’esbarjo.