L’institut

Història

L’Enric Borràs i Oriol (Badalona, 1863 – Barcelona, 1957) fou un actor de teatre català. Considerat mític dins la seva generació, va estrenar nombroses obres dramàtiques i el seu personatge emblemàtic va ser el Manelic de Terra baixa d’Àngel Guimerà. Va ser també el gran creador d’El místic de Santiago Rusiñol.

L’Institut es va crear el curs 1992-93 aprofitant les instal•lacions de l’ escola de primària  Enric Borràs (creada al 1977) situada a Can Ruti i de la que va agafar el nom. Des del curs 97-98, gràcies a la mobilització activa del veïnat, està situat al barri de La Salut de Badalona .

Els joves de La Salut viuen el barri i en el barri desenvolupen la major part de les seves activitats. El carrer és el lloc on es desenvolupen moltes de les activitats on l’oferta cultural i lúdica és poc important. És en aquest context, on el Centre Escolar ha de tenir una funció de servei, ha d’estar obert al barri i generar, completar i augmentar l’oferta d’activitats extraescolars pels joves. Donem especial rellevància a l’obertura del centre a l’exterior i treballem assíduament amb entitats, serveis públics i escoles del barri. Tenim un compromís amb les escoles adscrites i donem importància a la feina conjunta amb l’Escola Alexandre Galí, l’Escola Josep Carner, l’Escola Feliu i Vegués i l’Escola Margarida Xirgu.

Identitat

Des de la creació de l’Institut Enric Borràs fins a l’ara, la seva oferta educativa i  el nombre d’alumnes han anat augmentat progressivament. Actualment compta amb un total de 800 alumnes matriculats d’ensenyament secundari obligatori, Batxillerat i Cicles formatius de grau mig i superior d’estètica.

L’esperit del centre i les línees bàsiques no han canviat al llarg dels seus anys de funcionament:
•    Fer de l’Institut un centre públic acollidor i centrat en potenciar la igualtat d’oportunitats del seu alumnat.
•    Considerar l’equip de professors com una peça clau en l’articulació del procés educatiu.
•    Potenciar l’acció tutorial com a eix vertebrador de l’acció educativa, realitzada de manera conjunta amb les famílies, l’alumnat i el professorat.
•    Entendre el centre com a institució en permanent canvi i evolució.
•    Treballar en relació i implicació  amb l’entorn natural del centre: família, barri i institucions.

En aquesta direcció avancem en el reconeixement positiu de l’educació pública dins del barri i en la participació activa  de les nostres famílies i del veïnat

L’institut és un espai acollidor i de trobada de totes les persones que, directament o indirectament, tenen relació amb els joves. L’alta  diversitat de l’alumnat està integrada  en el funcionament diari del centre, amb uns valors d’igualtat d’oportunitats i de compromís social  molt clars i definits.

El nostre principal objectiu és educar i formar persones que esdevinguin ciutadans integrats i compromesos en una societat amb continus canvis. Volem que adquireixin unes capacitats bàsiques i que siguin autònoms, reflexius i responsables en la seva actuació. Tractem a cada alumne individualment, acompanyant-lo en el seu procés i fent-lo partícip de la seva evolució personal i acadèmica amb la intenció que arribi al màxim de les seves possibilitats.

Un tret distintiu és el nostre equip de professors, implicat en col·laborar i participar en el procés de maduració integral de l’alumne conjuntament amb la família. El professorat té una actitud dinàmica que  s’implica en projectes d’innovació per adaptar-se  als canvis i als nous reptes educatius. El centre vol millorar el resultat  acadèmic i professional de tots i cadascú dels alumnes sense oblidar-nos del seu creixement integral i de les múltiples realitats socials. Per a la integració d’aquest  alumnat a la nostra societat és bàsic el coneixement de la llengua i la cultura catalana, així com la utilització d’estratègies i recursos per mitigar les situacions socialment més desfavorides.

Per aconseguir-ho necessitem la contínua formació del professorat i la implicació en el funcionament del centre. L’estabilitat d’una plantilla engrescada en els mateixos objectius ens permetrà avançar en temes tan necessaris com per exemple l’ús de les noves tecnologies dins i fora de l’aula i la presència de l’anglès en diferents matèries.