• “Taller de ràdio” és el conjunt d’activitats i programes radiofònics que realitza l’alumnat del centre, tant des de la matèria “optativa de ràdio” com des de les diverses matèries que hi participen.
  • A més d’engrescar-se, permet als alumnes treballar l’expressió oral i escrita, així com el treball en equip i els recursos TAC relacionats (Audacity, Wordpress…)