Des del curs 08-09 el centre participa en un projecte en xarxa amb d’altres centres de Badalona en el Projecte Futur. L’objectiu del projecte és posar en contacte els alumnes amb el món laboral per tal de motivar-los a assolir l’acreditació de l’etapa. Els alumnes tenen una formació teòrica sobre les sortides professional al centre i a més realitzen estades formatives en empreses que signen un conveni de col·laboració amb el departament.

 Punts forts:

  • Motivació de l’alumnat, voluntat d’acreditació fins i tot d’alumnes amb greus dificultats d’adaptació al centre.
  • Percepció del projecte com a mesura inclusiva per part del professorat
  • Reducció significativa de l’absenstisme al centre per part dels alumnes del projecte Futur.
  • Valoracions acurades per part de l’alumnat a partir de qüestionaris que poden millorar el projecte
  • Millora de la convivència global en el centre
  • Compactació de les estades de tots els alumnes en els mateixos dies.
  • Elaboració de plans individualitzats pels alumnes participants i progressiva adaptació de les programacions per part del professorat.
  • Reconeixement a les empreses amb certificats