Departament socials def

El Departament de Ciències Socials  és l’encarregat d’impartir el currículum de “Ciències Socials” a l’ESO, i de les matèries “Història I i II” en ell Batxillerat genèric, i “Geografia”, “Economia de l’Empresa I i II” i “Economia” en el Batxillerat Social, així com diferents tipus de Treballs de Recerca dins de l’àmbit de les Ciències Socials.