Departament angles def

El Departament de Llengües  Estrangeres és l’encarregat d’impartir el currículum de “Llengua Anglesa” i “Llengua Francesa” a l’ESO, i de la “Llengua Anglesa” i “Llengua Francesa” en el Batxillerat, així com diferents tipus de Treballs de Recerca dins l’àmbit Lingüístic.

Des del departament es treballa molt el mètode comunicatiu des del principi. D’aquesta manera els alumnes parlen, escolten, escriuen i llegeixen a parts iguals. En tots els cursos els alumnes llegeixen llibres adaptats al seu nivell. També fem teatre en alguns cursos per implementar la part oral.

Quan acaben l’ESO s’intenta que els alumnes puguin entendre i dirigir-se en anglès de manera entenedora des de l’àmbit oral i escrit.
Al batxillerat, els alumnes que estan preparats es presenten als exàmens lliures de la EOI per tal de acabar amb el B1 i B2 d’anglès abans d’arribar a la universitat.