Departament Estètica def

El Departament d’Estètica és l’encarregat d’impartir els cicles formatius de la família d’Imatge personal :

  • Estètica i bellesa, de Grau Mitjà.
  • Estètica integral i benestar, de Grau Superior.

Aquests estudis estan adreçats a totes aquelles persones interessades en la imatge personal i el wellness o que vulguin desenvolupar la seva vida professional en aquest món.
Tots dos cicles tenen una durada de 2 cursos lectius (2000 hores) en els que es treballen mòduls professionals tant teòrics com pràctics i durant els quals es realitzen 350 hores de pràctiques en empreses del sector.
Els nostres tallers estan equipats amb tecnologies i materials actualitzats, que ofereixen un primer contacte amb el camp de la bellesa i el benestar.
El departament organitza i participa al llarg del curs en múltiples activitats de caràcter lúdic i festiu dins i fora del centre, que permeten posar en pràctica els coneixements adquirits i fomenten el treball en equip i la responsabilitat de l’alumnat.
PDF amb fotografies de les nostres instal·lacions i treballs dels alumnes.