Horaris

Ben aviat publicarem els horaris del present curs 2016/17

 

Horaris 2015/16

1r ESO Reforç:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Matemàtiques Castellà
9:00h

10:00h

Castellà Català Matemàtiques
10:20h

11:20h

Català
11:20h

12:20h

Català
12:40h

13:40h

Matemàtiques
13:40h

14:40h

Castellà

1r ESO A:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Angles Socials Català Català Variable
9:00h

10:00h

Castellà Matemàtiques Naturals Socials Castellà
10:20h

11:20h

Tecnología Naturals / Tecnología Matemàtiques Música Alternativa
11:20h

12:20h

Variable Tecnología / Angles Educació Física Visual i Plastica Matemàtiques
12:40h

13:40h

Català Angles / Naturals Angles Naturals Visual i Plastica
13:40h

14:40h

Socials Castellà Tutoría Educació Física Música

1r ESO B:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Tecnología Visual i Plastica Matemàtiques Matemàtiques Variable
9:00h

10:00h

Català Castellà Música Visual i Plastica Català
10:20h

11:20h

Socials Angles Castellà Educació Física Socials
11:20h

12:20h

Variable Naturals Angles / Naturals Educació Física Castellà
12:40h

13:40h

Matemàtiques Socials Naturals / Tecnología Tutoría Naturals
13:40h

14:40h

Alternativa Català Tecnología / Angles Música Angles

1r ESO C:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Naturals Anglés Castellà Castellà Variable
9:00h

10:00h

Matemàtiques Català Tecnología Tutoría Matemàtiques
10:20h

11:20h

Visual i Plastica Socials Català Socials Visual i Plastica
11:20h

12:20h

Variable Alternativa Socials Angles / Naturals Català
12:40h

13:40h

Castellà Música Música Tecnología / Angles Educació Física
13:40h

14:40h

Angles Matemàtiques Naturals Naturals / Tecnología Educació Física

2n ESO Reforç:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Castellà
9:00h

10:00h

Català Català Matemàtiques
10:20h

11:20h

Matemàtiques Castellà
11:20h

12:20h

Matemàtiques
12:40h

13:40h

Castellà
13:40h

14:40h

Català

2n ESO A:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Català Tecnología Socials Naturals Angles
9:00h

10:00h

Castellà Angles Català Matemàtiques Naturals
10:20h

11:20h

Matemàtiques Francés Visual i Plastica Socials Castellà
11:20h

12:20h

Tecnología / Angles Alternativa Matemàtiques Francés Visual i Plastica
12:40h

13:40h

Naturals / Tecnología Socials Tutoría Castellà Educació Física
13:40h

14:40h

Angles / Naturals Visual i Plastica Alternativa Català Educació Física

2n ESO B:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Castellà Angles Tecnología Angles Socials
9:00h

10:00h

Matemàtiques Socials Castellà Català Alternativa
10:20h

11:20h

Català Francés Alternativa Visual i Plastica Matemàtiques
11:20h

12:20h

Naturals Visual i Plastica Català Francés Angles / Naturals
12:40h

13:40h

Socials Educació Física Naturals Matemàtiques Naturals / Tecnología
13:40h

14:40h

Visual i Plastica Educació Física Tutoría Castellà Tecnología / Angles

2n ESO C:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Matemàtiques Alternativa Naturals Socials Naturals
9:00h

10:00h

Català Visual i Plastica Matemàtiques Castellà Socials
10:20h

11:20h

Castellà Francés Angles Angles Català
11:20h

12:20h

Socials Angles / Naturals Castellà Francés Tecnología
12:40h

13:40h

Visual i Plastica Naturals / Tecnología Educació Física Català Alternativa
13:40h

14:40h

Tutoría Tecnología / Angles Educació Física Matemàtiques Visual i Plastica

3r ESO Reforç:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Castellà
9:00h

10:00h

Català Castellà
10:20h

11:20h

Català Matemàtiques
11:20h

12:20h

Castellà Matemàtiques
12:40h

13:40h

Català Matemàtiques Castellà
13:40h

14:40h

Matemàtiques Català

3r ESO A:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Angles Educació Física Castellà Angles Socials
9:00h

10:00h

Física i Química Català Francés Castellà Alternativa
10:20h

11:20h

Francés Socials Català Matemàtiques Biología
11:20h

12:20h

Castellà Matemàtiques Socials Tecnología Educació Física
12:40h

13:40h

Català Angles / Tecnología Matemàtiques F i Q / Biología Castellà
13:40h

14:40h

Matemàtiques Tecnología / Angles Tutoría F i Q / Biología Català

3r ESO B:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Educació Física Tecnología Matemàtiques Biología /     F i Q Alternativa
9:00h

10:00h

Socials Castellà Francés Matemàtiques Angles
10:20h

11:20h

Francés Física i Química Castellà Català Socials
11:20h

12:20h

Matemàtiques Català Socials F i Q / Biología Educació Física
12:40h

13:40h

Castellà Biología Català Angles / Tecnología Matemàtiques
13:40h

14:40h

Català Tutoría Angles Tecnología Castellà

3r ESO C:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Biología F i Q / Biología Català Tecnología Tecnología / Angles
9:00h

10:00h

Angles Matemàtiques Francés Català Educació Física
10:20h

11:20h

Francés Socials Matemàtiques Castellà Angles / Tecnología
11:20h

12:20h

Català Castellà Educació Física Socials Física i Química
12:40h

13:40h

Matemàtiques Alternativa Castellà Tutoría Català
13:40h

14:40h

Castellà Biología /

 F i Q        

Socials Angles Matemàtiques

4t ESO Riera:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Angles Educació Física Català Matemàtiques Castellà
9:00h

10:00h

Castellà Educació Física Matemàtiques Català Naturals
10:20h

11:20h

Català Angles
11:20h

12:20h

Matemàtiques Angles
12:40h

13:40h

Castellà Tutoría
13:40h

14:40h

Naturals Castellà

FRANGES:

Primera:  Biologia, Informàtica, Llatí i Tecnología Robótica

Segona: Informàtica, Francés, Música i Física i Química

Tercera: Biología amb anglés, Alemany, Visual i plastica i Tecnología

4t ESO A:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Català Educació Física Castellà Franja 1 Franja 1
9:00h

10:00h

Franja 1 Educació Física Matemàtiques Franja 2 Franja 3
10:20h

11:20h

Matemàtiques Franja 3 Socials Tutoría Franja 2
11:20h

12:20h

Angles Matemàtiques Franja 3 Matemàtiques Angles
12:40h

13:40h

Socials Castellà Català Català Socials
13:40h

14:40h

Franja 2 Ética Angles Angles Castellà

4t ESO B:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Angles Socials Matemàtiques Franja 1 Franja 1
9:00h

10:00h

Franja 1 Matemàtiques Castellà Franja 2 Franja 3
10:20h

11:20h

Castellà Franja 3 Català Castellà Franja 2
11:20h

12:20h

Socials Angles Franja 3 Angles Català
12:40h

13:40h

Matemàtiques Ética Educació Física Matemàtiques Angles
13:40h

14:40h

Franja 2 Català Educació Física Tutoría Socials

4t ESO C:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Socials Matemàtiques Educació Física Franja 1 Franja 1
9:00h

10:00h

Franja 1 Castellà Educació Física Franja 2 Franja 3
10:20h

11:20h

Ética Franja 3 Angles Català Franja 2
11:20h

12:20h

Matemàtiques Socials Franja 3 Castellà Socials
12:40h

13:40h

Català Tutoría Matemàtiques Angles Castellà
13:40h

14:40h

Franja 2 Angles Català Matemàtiques Angles

Batxillerat 1r CT:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Català Català Matemàtiques Matemàtiques Química / Economía
9:00h

10:00h

Angles Castellà Biología / Tecnología Tutoría Química / Economía
10:20h

11:20h

Matemàtiques Filosofía
11:20h

12:20h

Educació Física Biología / Tecnología Química / Economía Filosofía Català
12:40h

13:40h

Matemàtiques Química / Economía Castellà Educació Física Filosofía
13:40h

14:40h

Biología / Tecnología Angles Angles Biología / Tecnología

Batxillerat 1r LH:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Matemàtiques / Llatí Matemàtiques / Llatí HMC Català Química / Economía
9:00h

10:00h

Educació Física HMC Filosofía Tutoría Química / Economía
10:20h

11:20h

Català Català
11:20h

12:20h

Angles Educació Física Economía HMC HMC
12:40h

13:40h

Castellà Economía Angles Angles Castellà
13:40h

14:40h

Filosifía Matemàtiques / Llatí Matemàtiques / Llatí Filosofía

Batxillerat 2n CT:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

Físicia Filosofía Química História Biología
9:00h

10:00h

Angles / Català Química Angles / Filosofía Físicia Angles / Castellà
10:20h

11:20h

Angles / Català Matemàtiques Matemàtiques Química Angles / Castellà
11:20h

12:20h

Química Biología Angles / Castellà Física Tutoría
12:40h

13:40h

Filosofía História Biología Matemàtiques História
13:40h

14:40h

Biología Matemàtiques Física Filosofía / Castellà História / Català

Batxillerat 2n LH:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00h

9:00h

LCAS Filosofía Economía / Alemany História HART
9:00h

10:00h

Angles / Català Economía / Alemany Anglés / Filosofía Matemàtiques / Llatí Angles / Castellà
10:20h

11:20h

Angles / Català HART LCAS Matemàtiques / Llatí Angles / Castellà
11:20h

12:20h

Economía / Alemany Matemàtiques / Llatí Angles / Castellà HART Tutoría
12:40h

13:40h

Filosofía História HART Economía História / Català
13:40h

14:40h

Matemàtiques / Llatí LCAS LCAS Filosofía / Castellà História / Català

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: You can use these tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>