Organigrama

 

                                         EQUIP DIRECTIU
Director Joan Duran
Cap d’estudis Anabel Martínez
Secretaria Montse Pujol
Coordinadora pedagògica Anna Ros

 

                                         COORDINACIONS
1r i 2n d’ESO Pere Galobardas
3r i 4t d’ESO Joan Gahete
Batxillerat Montse R. Fita
Riscos Laborals Begoña Tabernero
Escola verda Agnès Molons
Estada a l’empresa Francesc Isern
Informàtica Daniel Carbonell

 

                CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARIS
Llengua Castellana: Núria Martínez Artístic: Mariano Cabellos
Llengua Catalana: Lluïsa Costa Ciències: Agnès Molons
Estrangeres: Guillem Sartorio Tecnologia: Carles Amat
Socials: Toni Llacay Matemàtiques: Elisa Sala
Orientació: Joan Manel Cruz CCNN (seminari): Mª Ángeles Garcia
E.F: Montse Sánchez

 

                            PROFESSORAT DE L’INSTITUT
CC. Experimentals Llengua Catalana Llengua Castellana
Agnès Molons Lluïsa M. Costa Núria Martínez
Joan Gahete Anabel Martínez Teresa Corpas
Mª Angels Garcia Montse Pujol Núria Portillo
Vicent Armengol Carme Barceló  Maria García
Anna Ros
Artístic Llengües Estrangeres Tecnologia
Mariano Cabellos Joan Rubies Pere Galobardas
Olga Valenzuela Carme Bosch Carles Amat
Psicopedalogogia Maribel Boix Daniel Carbonell
Joan Manel Cruz Guillem Sartorio Joan Duran
Laura Jordan Núria Cabezos
Matemàtiques CC. Socials Educació Física
Elisa Sala Montse R. FIta Montse Sánchez
Josep Beltran Teresa Torres Inma Benedico
Camil Peris Toni Llacay
Xavier Sivil Francesc Isern
Francesco Morena Xavier Luque
Coral M. Salgado

 

             NO DOCENT:
Conserges: Antonia Gimenez i Miriam Pons Horari -> Dilluns a Divendres 8h – 14:40h Dimarts, Dimecres i Dijous 15:30 – 17:30
Secretaria: Eli Comas Horari -> Dilluns a Divendres  8h – 14:30h