Activitats extraescolars i complementàries

Oferta d’activitats:

  • Taller de teatre els dilluns alterns de 16.00 a 18.00 hores.

  • Taller de matemàtiques els dimarts alternatius de 16.00 a 18.00 hores.

  • Taller de Francès els dilluns alterns de 16.00 a 18.00 hores.

Previsió anual de sortides per al curs 2016-2017:

sortides