Estudis

 

ESO

 • Llibres de text: Editorial TEIDE llibre digital (plataforma Weeras).
 • Lectures obligatòries:
  • Català:
  • Castellà:
 • Matèries optatives:
  • 1r d’ESO:
  • 2n d’ESO: Revista
  • 3r d’ESO: Emprenedoria, Som Químics! i Francès.
  • 4t d’ESO: Tecnologia, Informàtica, Llatí, Biologia i Geologia, Francès, Física i Química.
 • Crèdit de síntesi:
  • 1r d’ESO:
  • 2n d’ESO:
  • 3r d’ESO: Montserrat
  • 4t d’ESO:
 • Projecte de recerca de 4t d’ESO: l’alumnat en grups de 2 o 3 realitza petites investigacions de temes diferents del seu interès.
 • Viatge d’estudis de 4t d’ESO: Tenerife

Batxillerat

 • Llibres de text:
 • Lectures obligatòries:
  • Català:
  • Castellà:
 • Matèries optatives:
  • 1r de Batxillerat:
  • 2n de Batxillerat:
 • Treball de recerca: l’alumnat individualment realitza investigacions sobre temes del seu interès.