Departament de Socials i Expressió

Matèries que s’imparteixen:

  • Ciències Socials
  • Psicologia
  • Filosofia
  • Religió
  • Visual i plàstica
  • Dibuix tècnic
  • Educació Física