Els exàmens de recuperació es faran els dies 1 i 4 de setembre.

(podeu consultar els horaris més avall,en els articles)

El proper 6 i 7 de setembre a l’Institut es farà el lliurament de les notes de l’avaluació extraordinària.

Dimecres 6 (a les 14 hores) Dijous 7 (a les 12 hores)
4t d’ESO i 1r BAT 1r, 2n i 3r d’ESO