Skip available courses

Available courses

extra exercises

English 2nd ESO

PAU exams

Aquest moodle conté material de suport per tots aquells alumnes de 1r d'ESO el curs 2014/2015. Aquest curs els alumnes treballaran el material del projecte "Competències del pensament científic". 

Aquest moodle conté material de suport per tots aquells alumnes de 2n d'ESO del curs 2015/2016. Aquest curs els alumnes continuaran treballant el material del projecte "Competències del pensament científic". 

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Aquest és el curs de Biologia i Geologia de 3r d'ESO

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Espai per a la Química de 1r de batxillerat.
Espai per a la Química de 2n de batxillerat.

Ejercicios de repaso, ampliación y creación para los alumnos/as de 3º de ESO

Ejercicios de refuerzo, ampliación y creación de lengua castellana

Teoría y ejercicios prácticos para la asignatura de lengua castellana

PPT Características generales de la literatura romántica

Aquí trobareu els exercicis que anirem treballant durant el quadrimestre

Aquí teniu una sèrie d'exercicis de pronoms febles per practicar.

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Aquí trobaràs diverses lectures sobre els continguts de Història de 2n d'ESO. Es tracta de documents amb moltes il·lustracions, que intenten descriure de manera molt clara com vivien les famílies i comunitats humanes de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna: els vikings, els habitants d'una aldea medieval o del Crack dels cavallers, els constructors de castells i catedrals, els ciutadans de Barcelona al segle XIV, els de Cuzco al segle XV, els de Venècia al 1500,  els de Istambul al 1600 .....En alguns casos, hi ha activitats relacionades amb la lectura, que s'hauran de fer si el professorat ho demana

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Aquest curs va adreçat a tots els alumnes de Geografia de tercer d'ESO. Dins del curs trobareu els recursos i materials que treballarem a l'assignatura aquest curs 2014-15 i que complementaran al llibre de text. També serà un espai per a compartir experiències i encetar debats. Espero que entre tots fem d'aquest espai, un espai viu i dinàmic.

Resum de la història d'Espanya i Catalunya entre 1500 i l'actualitat a partir de l'organització foral o constitucional que var existir

Ètica i ciutadania

Recursos pels alumnes de batxillerat de la matèria d'Economia. 

Dossier de l'escapade 2014

Dossier informatiu sortida a Montpellier 29 i 30 d'abril 2014

Dossier informatif de l'escapade

Curs per a 4t ESO pràctic

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 
Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat el tamany dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO. Els  continguts d'aquest curs estan redactats en anglès.

 

Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina.

Modificacions efectuades per Jaume Oliveras.
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)


Recursos en format pdf per imprimir, amb el seu duplicat en versió interactiva, amb exercicis i problemes acompanyats de finestres de GeoGebra. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM catalogats en ARC. Es pot treballar de manera individual, en petits grups i amb la pissarra digital. Al final de cada tema es proposa una activitat col·laborativa emprant eines de Moodle (fòrum o wiki).

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta

Requeriments tècnics:

 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Informació sobre les proves Cangur

Aquest "curs" només incorpora una activitat, en format de "lliçó" de Moodle.

S'ha fet servir aquest format per elaborar una activitat que pot utilitzar-se com a eina d'aprenentatge de l'anticipació de l'acció, o bé com a eina d'estructuració d'idees i procediments.

El contingut és el plantejament i desenvolupament d'una estratègia de resolució de problemes, mitjançant equacions de 1r grau.

Autor/a: Cristóbal Martínez Guerau de Arellano
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

GeoGebra a 4t d'ESO

Curs adreçat als alumnes de 2n d?ESO

Proposta didàctica de l'assignatura de Tecnologia de 3r d'ESO

 

Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitada la mida dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.


Autor/a: Roser Cussó; Josep Dalmau; Anna Macià; Artur Coll; Rosanna Fernández

Matèria de tecnologia.

Curs associat al projecte de recerca per participar en el concurs FLL

En aquest curs contruirem un robot usant la placa AXE-092 i el programarem per tal que sigui capaç de respondre a estimuls exteriors.
En acabar, l'objectiu és contruir un robot que sigui capaç de seguir una línia blanca.
optativa de 4t ESO: recerca de diferents projectes i dissenys.
Cursa associat a l'assignatura de Tecnologia Industrial de 1r de Batxillerat

Moodle del curs de Tecnologia Industrial II, 2015-2016.

Curs associat a l'assignatura de Tecnologia Industrial 2

Delegats 2013-14

Tutoria 4rt - B

Programació / activitats tutoria 1r batxillerat