Organigrama

L’Organigrama de l’Institut Alexandre de Riquer CURS 2016/2017 és:

Àlex Recasens           Director
Marc Vilaseca            Cap d’estudis
Jaume Farrés             Secretaria
Rosa Gullamon          Coord. Pedagògica

Cristina Mas              Coord. 1r ESO
Gemma Aurich          Coord. 2n ESO
Xavier Soler              Coord. 3r ESO
Montse Soler            Coord. 4t ESO
Josep M. Solà           Coord. Batxillerat

Teresa Solé              Dep. llengües
Manel Navarro         Dep. expressió
Marta Soler              Dep. ciències i matemàtiques
Salvador Oliva         Dep. socials

Araceli López           Consell de delegats + Revista
Dolors Minguell       Clic
Jordi Pipo                Coordinació Informàtica
Carme Serra           Prevenció de riscos laborals