Equip docent

A més dels mestres tutors, tenim mestres especialistes en psicomotricitat, educació especial, anglès, educació física, educació musical i religió. Hi ha una mestra de reforç a l’etapa d’educació infantil i hi ha un suport setmanal de l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP).

ETAPA INFANTIL
Marina Puigfel
Tutora de P3.
Verònica Oliva
Tutora de P4.

Cap d’Estudis del centre

Ivet Cercós
Tutora de P5.
Montse Balcells
Suport a infantil
Laura Torres
Suport a infantil i Primària
CICLE INICIAL  DE PRIMÀRIA
Pepita Roca
Tutora de primer.
Especialista en educació especial.
Roser Cases
Tutora de segon.

Secretària del centre.

Adrià Vallvey
Llengua castellana a Primària
Reforç a 1r i 2n
CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA
Èric Berga
Tutor de tercer.

Director del centre

Elena Català
Tutora de quart.

Especialista d’Educació Especial

Carme Sellart
Tutora de cinquè i sisè.
ESPECIALISTES
Olga Vilaginés
Especialista en anglès
Thaïs Ruiz
Especialista en educació física i psicomotricitat
Eduard Masdeu
Especialista en educació musical.
Ester Codina
Religió