Equip docent

A més dels mestres tutors, tenim mestres especialistes en psicomotricitat, educació especial, anglès, educació física, educació musical i religió. Hi ha una mestra de reforç a l’etapa d’educació infantil i hi ha un suport setmanal de l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP).

ETAPA INFANTIL
Marina Puigfel Tutora de P3.
Verònica Oliva Tutora de P4.

Cap d’Estudis del centre.

Ivet Cercós Tutora de P5.
Montse Balcells Suport a infantil.
Laura Torres Suport a infantil i Primària.
CICLE INICIAL  DE PRIMÀRIA
Pepita Roca Tutora de primer.

Especialista en educació especial.

Roser Cases Tutora de segon.

Secretària del centre.

Adrià Vallvey Llengua castellana a Primària.

Reforç a 1r i 2n.

CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA
Èric Berga Tutor de tercer.

Director del centre.

Elena Català Tutora de quart.

Especialista d’Educació Especial.

Carme Sellart Tutora de cinquè i sisè.
ESPECIALISTES
Olga Vilaginés Especialista en anglès.
Thaïs Ruiz Especialista en educació física i psicomotricitat.
Eduard Masdeu Especialista en educació musical.
Ester Codina Religió.