Documents

En aquest espai podreu descarregar documents vigents del centre.

Documents legals del centre:

Models d’autorització:

  • Drets d’imatge de l’alumnat
  • Administració de medicaments
  • Sortida d’alumnes del centre
  • Sortides per l’entorn proper
  • Ús de recursos d’Internet