Consell escolar

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de control del centre, i està format per un total de 10 persones, que representen diferents sectors de la Comunitat Educativa. Es reunirà de manera ordinària un mínim d’un cop per trimestre, un cop a l’inici i al final de curs, i també de forma extraordinària quan sigui necessari.

 

 Composició del Consell Escolar després de les eleccions 2016:
Serret Viladrich Roser
Representant de l’AMPA

Berga Sesé, Èric

Director del centre
President del Consell Escolar
Castellana Benseny, Xavier
Representant de l’Ajuntament

Cases Llubes, Roser

Secretària del centre i del Consell Escolar
Oliva Puigvert, Verònica
Cap d’estudis del centre

Segarra Solsona, Anna Ma.

Representant del sector Famílies
Ortega Querol, Montse
Representant del sector famílies
Viola Vilalta, Irene
Representant del sector famílies
Sellart Galceran, Ma Carme
Representant del sector Professorat

Roca Canyadell, Josepa

Representant del sector Professorat
Pérez García, Anna Ma.
Representant del sector Professorat
Baena Pinar, Alícia
Representant del sector Professorat