Revista Ei!

La revista “Ei! Espriu informa” es va editar per primer cop el curs 2014/15, amb una tirada de 130 exemplars de 40 pàgines. S’edita anualment, gràcies al patrocini d’empreses locals i de famílies de l’escola.