Junta

La junta de l’AMPA es renova parcialment cada any, amb la intenció d’anar recollint noves maneres de fer i propostes enriquidores. És interessant disposar d’una junta transversal que aplegui famílies amb fills en diversos cursos del centre, per tenir una visió més global del centre.

Durant el curs 2016/17, la junta està formada per:

  • Josep Ma. Gabaldón  (president)
  • Rocío Mina  (secretària)
  • Mònica Jordan  (tresorera)
  • Roser Serret  (representant al Consell Escolar)
  • Laura Baldomà
  • Àngels Cortés
  • Imma Lobo
  • Noemí Taribó