Consell Escolar

Què és el consell escolar? El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar 2015 – 16

Direcció del Centre, que en serà el President/a: Mª Àngels Ferrer Costa

Cap d’Estudis: Carolina Meléndez Solà

Secretària: Teresa Turon Solà

Sis representants sector professors: Gemma Rivas Carola, Arian Gilabert Pérez, Cristina Crusat Fradera, Marta Carné Carbonell.

Cinc representants dels Pares/Mares: Gerard de Clascà Luque, Montse Fontrodona Barbesà, Carme Ribas Mari, Francesc Cobos Garcia.

Un representant de l’AMPA: Kuki Soler Vilà.

Un representant del personal no docent (PAS): Pendent.

Un representant de l’Ajuntament: Lluís Llovet Bayer