La competència artística i cultural suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva, les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.

L’Art del Cartellisme al Turó del Drac

Els nens i nenes de l’escola Turó del Drac, durant el curs 2015-16, s’han introduït de forma pràctica en l’Art del Cartellisme, una branca de les arts gràfiques que es posa al servei d’una idea per expressar-la de manera clara i atraient. El Cartellisme té una tradició molt arrelada a la nostra terra amb el modernisme català. La majoria dels nostres grans creadors han fet del Cartellisme un medi d’expressió artística en si mateix.

Cada grup-classe, després de comprendre els objectius de la intervenció al poble, ha triat un tema i n’ha fet un esborrany. Finalment, s’ha desenvolupat la idea que més ha agradat a tot el grup per a donar-li una qualitat pictòrica amb estil propi, posant en pràctica tots els recursos del dibuix i el color que s’han anant aprenent durant l’any.

Us convidem a que visiteu l’exposició de cartells instal·lats a la Riera Sant Domènech del 24 de maig a al 10 de juny.