Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar s’ha entès sempre com una eina clau per l’èxit escolar ja que té com a funció donar suport al currículum educatiu.

La implantació i dinamització d’una biblioteca amb els tots els requisits per a un bon funcionament ha estat doncs un projecte present des dels inicis de l’escola.

L’escola es posà en funcionament el curs 2004-05 en una edificació provisional que no comptava amb un espai formal de biblioteca. No és fins el següent curs 2005-06 que la biblioteca compta amb un espai propi. Durant aquests tres cursos 2004-07 es va creant un fons documental molt recolzat en les donacions de les famílies i es realitzen algunes activitats com la biblioteca d’aula,  la cadira dels contes, la festa de Sant Jordi, el camaleó de les histories. En el curs 2005-06 s’anomena un responsable de Mediateca i a partir del curs següent funcionarà una comissió dedicada a la dinamització i organització de la biblioteca amb un representant de cada cicle.