Anglès a Educació Infantil

L’objectiu principal de l’anglès a educació infantil és la familiarització de l’infant amb l’idioma, i la construcció d’una actitud proactiva envers la llengua estrangera i el seu aprenentatge. S’imparteix a nivell de EI-4 anys i EI-5 anys en les aules ordinàries.

Es focalitza l’aprenentatge de l’angles en l’ús oral de la llengua i aquesta es fa  a través d’activitats variades i  significatives en les que s’anima a repetir i produir les estructures lingüístiques i el vocabulari presentat.  Moltes activitats presenten i consoliden continguts bàsics i propers a l’alumnat com els nombres, els colors, el cos, mascotes, joguines…D’altres convergeixen en projectes o centres d’interés del nivell: els oficis, Gaudí i Picasso…Cada curs tambe, s’assisteix a un espectacle en llengua anglesa realitzat a l’escola i es realitzen activitats per a facilitar-ne la comprensio.

 

Les activitats proposades permeten practicar les habilitats motrius. Amb les activitats més plàstiques els nens desenvolupen les destresses necessàries per al seu desenvolupament integral i és una gran font de motivació. Com que els infants aprenen a través del tacte i moviment s’inclouen moltes activitats basades en TPR, jocs, chants d’accions, cançons i mímica. El vocabulari i els conceptes nous són presentats en forma de contes, historietes i petites representacions, ja que aquests recursos proporcionen un base agradable per aprendre una llengua i fan que els infants es diverteixin amb el llenguatge. Les flashcards són de gran ajuda a l’hora de presentar i repassar el vocabulari així com altres continguts lingüístics introduïts al llarg de les sessions.