Beques NEE

Ha estat publicada la Resolució  de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen ajuts per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, curs 2018-2019.
Termini de presentació
: del 15 d’agost fins el dia 27 de setembre de 2018 inclòs.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament. Per poder fer la sol·licitud telemàticament, el sol·licitant de la beca haurà de registrar-se, accedint a Tràmits i serveis. És molt important, conservar degudament les dades de registre, es a dir, l’usuari i contrasenya.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica:

SI el sol·licitant disposa de firma electrònica, podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant, mitjançant la pàgina WEB, en format pdf. (escanejat), la documentació requerida per la pròpia aplicació .

– el sol·licitant NO disposa de firma electrònica (la majoria de casos), una vegada complimentada la sol·licitud, haurà d’imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf. i presentar-lo amb la seva firma i la de la resta de membres computables de la unitat familiar en el *centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2018-2019.

Tenir en compte:

1-En el document pdf. que genera l’aplicació informàtica, com a capçalera consten el DNI/NIE del sol·licitant, el “Localizador de sol·licitud”, que és un número de registre de la sol·licitud, i la data de presentació. Aixó, és la garantia de què la sol·licitud telemàtica ha estat presentada correctament. Aquestes tres dades es repeteixen com a capçalera en totes les pagines del document pdf.

2- El document pdf que genera l’aplicació informàtica consta de 8 ó 9 pàgines (depenen de si el sol·licitant de l’ajut autoritza al centre a rebre l’ajut).

El document sol·licitud pdf amb la signatura del sol·licitant i la de tots els membres computables de la unitat familiar s’ha de presentar en el  centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2018-2019.

 

Amb la sol·licitud és imprescindible que s’acompanyi la documentació següent:

DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.

document facilitat per l’entitat bancaria de les dades identificatives del compte corrent pel qual es vol rebre, en el seu cas, la beca. Obligatòriament l’alumne/a ha de ser titular o cotitular del compte corrent (important: ha de ser un compte corrent vigent, qualsevol canvi de compte corrent comportarà que no es pugui ingressar l’import de la beca)

– en el cas de què s’al·legui alguna circumstància que doni dret a deducció (discapacitat, família nombrosa,. ..): fotocòpia de  la corresponent documentació acreditativa de la deducció al·legada

Certificació de l’equip d’orientació educativa, 

Certificació emesa per l’ inspector de la zona o de l’equip d’orientació de las administracions educatives que acrediti:
1.º La necessitat de rebre els tractaments per inexistència o insuficiència de l’ atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolaritzat  l’ alumne sol·licitant.
2.º La inviabilitat de matriculació de l’ alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació necessari.

Certificació acreditativa del cost i durada del servei emesa pel centre o reeducador que el presti, i Declaració responsable de la persona que imparteix la reeducació pedagògica o el llenguatge.

Enllaç de Ministerio de Educación:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Taller musical

A la nostra escola, aquest curs, s’ha realitzat un taller musical de rap amb el grup Versembrant i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

S’ha tractat la no discriminació a través de la creativitat i educant en la igualtat social, treballant el racisme i el bullying. Els alumnes han après a crear un rap. Han escrit les lletres i han pogut experimentar com és el procés de gravació professional.

Ha sigut una experiència pel nostre alumnat de cicle superior, molt interessant.

Aquí podeu veure el treball realitzat. Esperem que us agradi!

Llibres curs 2018-2019

VENDA DE LLIBRES A L’ESCOLA

Per facilitar l’adquisició dels llibres a les famílies que ho vulguin, aquest any l’AMPA ha arribat a un acord amb ABACUS perquè en faci la venda a l’escola.

  • Dimarts 3 de juliol a l’escola
  • Horari: de 9:15 a 13:30 i de 15:30 a 18:30

 

  • 20% de descompte NO socis AMPA
  • 25% de descompte socis AMPA

Entrevistes inicials P3 curs 18/19

Benvolgudes famílies,

Aquest és el calendari amb les dates i hores per a realitzar l’entrevista inicial alumnat P3 per al curs 2018/2019.

Necessitaríem que trieu dia i hora i ens ho comuniquéssiu.

dimarts

26/6/2018

dimecres

27/6/2018

 reservat  reservat 9:15 a 9:45h
reservat  reservat 9:45 a 10:15h
 reservat reservat 10:15 a 10:45h
 reservat 10:45 a 11:15h
 reservat 11:15 a 11:45h

Xerrada mossos d’esquadra – Internet Segura

XERRA INFORMATIVA A CÀRREC DELS MOSSOS D’ESQUADRA

“INTERNET SEGURA”

Cada dos anys a l’escola s’organitzen dues xerrades a càrrec dels mossos d’esquadra sobre els perills que pot comportar el mal ús de la xarxa i consells per saber com actuar.

Al matí s’han fet dues sessions adreçades als alumnes de 5è i 6è, i a la tarda una xerrada adreçada a pares i mares amb molta participació de les famílies, a les quals agraïm la seva presència.

Fotos de la xerrada “INTERNET SEGURA”

Tallers de formació per treballar els valors a l’Escola

Els mestres de l’escola hem participat en dos tallers de formació a càrrec de David Alonso (Advanced Professional&Certified Coach i pare de dos alumnes de l’escola), en els quals hem après la metodologia “Coaching per valors” i com es pot aplicar a l’aula. Han estat dues jornades molt interessants que ens poden ajudar a nivell personal i professional mitjançant la identificació de valors en els nostres alumnes i tenint-los presents a les aules.

https://coachingxvalores.com/caso-practico-educar-valores-escuela/