PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS 2017-2018

Horari de preinscripció

Dijous 23: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h. 
Divendres 24: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Dilluns 27: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Dimarts 28: de 15 a 16:15 h.
Dimecres 29: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Dijous 30: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Divendres 31: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Dilluns 3: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:15 h.
Dimarts 4: de 15 a 16:15 h.

Calendari

Formulari de preinscripció

 • Preinscripció: 
  • Presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 4 d’abril de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: 25 al 27 d’abril de 2017
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 4 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de maig de 2017
 • Publicació de l’oferta final: 30 de maig de 2017
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 2 de juny de 2017
 • Matrícula: 
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Documentació

 • Document de sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI  dels pares o tutors  o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Full d’empadronament de tota la unitat  familiar en cas que l’adreça del DNI no sigui la mateixa que la de residència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.