Una nova manera de mirar un quadre

El Museu del Prado ofereix una forma diferent de mirar un quadre amb Google Earth.
Click https://www.museodelprado.es/coleccion link to open resource.