Una nova manera de mirar un quadre

El Museu del Prado ofereix una forma diferent de mirar un quadre amb Google Earth.
Click http://www.google.es/intl/es/landing/prado/ link to open resource.