A la carpeta de Materials de Llenguatge trobaràs l'aplicació Minerva.
1- descomprimeix la carpeta.
2- copia la carpeta Minerva dins la carpeta de “arxius de programa” que está al dics dur.
3- obre la carpeta de Minerva i amb el ratolí secundària clica sobre la ICONA de l’aplicació.
4- envia un accés directe al escriptori.
5- tanca totes les finestres.
Des de l'escriptori ja pots utilitzar les aplicació de Minerva.
Per tal d’imprimir-les, normalment s’exporten al paint. Pots fer “guardar com” però a més a més es crearà un arxiu a la carpeta de “arxius de programa” de la C/ (dics dur), si has fet “Guardar com”, el pots esborrar, si has fet guardar, l’has de retallar d’aquí i enganxar-lo on vulguis.
Last modified: Saturday, 25 April 2009, 7:21 PM