El passat dia 22 de febrer el grup parlamentari CiU va presentar a la Comissió de Sanitat i Política Social del Congrés de Diputats a Madrid una “Proposició no de llei per a la millora de l’atenció a les persones amb trastorn de l’espectre autista” que va ser aprovada amb els vots de PSOE, PP, i CiU. Aquesta proposició no de llei presenta un clar biaix ideològic amb conseqüències molt greus i preocupants. És a així que insta a estudiar la implantació de l’atenció a persones amb TEA únicament des de la perspectiva conductual i ignora i menysté altres orientacions que fa anys que se n’ocupen a la xarxa pública de salut, d’educació i d’atenció precoç, molt sovint amb resultats notables.

Amb el text que t'adjuntem ( texto en castellano) t'expliquem les raons per a sol.licitar-te el teu suport i mostrar així el nostre desacord amb la "Proposición no de ley para la mejora del tratamiento de personas con el trastorno del espectro autista”.

T'agrairem també que difonguis aquest escrit i el full de recollida de signatures entre totes aquelles persones e institucions que creguis puguin ser sensibles a aquestes qüestions.

Gràcies pel teu suport!

Associació TEAdir

CIF G-55073613

www.associacioteadir.org

associacioteadir@gmail.com

Last modified: Friday, 18 March 2011, 8:33 PM