La xarxa de webcam que hi ha arreu del mon permet obtenir informacions reals de llocs molt allunyats i assolir, de manera empírica, aquestes dades.

A l’adreça http://www.earthcam.com/mapsearch/ trobareu un mapa amb webcam distribuïdes pels cinc continents. Connectant amb aquestes webcams podem observar si és de dia o de nit, el temps que fa, o si els arbres tenen fulles o ja és l’hivern.

webcam
Last modified: Saturday, 22 November 2008, 11:00 PM