Dins el portal d'educació de l'Argentina, hi podem trobar molts recursos sobre matemàtiques. Els temes estan desenvolupats, no es tracta de simples aplicacions. Un exemple seria aquest de les potencies, per a què serveixen?
En el desenvolupament del tema hi ha enllaços que ajuden entendre els conceptes tractats, com el vídeo sobre el macrocosmos i el microcosmos
Last modified: Saturday, 22 November 2008, 10:44 PM