enreg dades

MF0974_1: TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIÓ

UF0510: Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics

MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU

UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic


enreg dades 2

MF0973_1:  ENREGISTRAMENT DE DADES

MF0974_1:  TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIÓ

UF0511: Tractament básic de dades i fulls de càlcuL

UF0512: Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics

MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU

UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic