soc              logo epia


Cursos de formació professional per a l'ocupació
enreg dades

        MF0974_1: TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIÓ

UF0510: Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics


                             ENREG

   MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU

   UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic


                    Contingut del curs:

 • Diferenciar els diferents tipus d'arxius i les seves funcions
 • Utilitzar els diferents sistemes de classificació i ordenació
 • Identificar els suports, mobiliari , estris, elements d'arxiu i contenidors
 • Classificar i ordenar documents
 • Codificar, pre- arxivar i arxivar documents
 • Digitalitzar documents
 •  Determinar tècniques de protecció de dades mitjançant mesures de seguretat , contrasenyes i autoritzacions d'accés
 • Distingir i aplicar els aspectes més importants de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )
 • Aplicar en l'entorn empresarial la signatura electrònica, els certificats electrònics i el DNI electrònic.
 •  Distingir sistemes operatius
 • Conèixer el sistema de fitxers
 • Utilitzar els elements de l'escriptori
 • Localitzar arxius i carpetes
 • Imprimir , comprimir i xifrar

                             enreg

    MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU

   UF0514: Gestió auxiliar de reproducció


                    Contingut del curs:

 • Concepte de reprografia
 • Elements amb els que es treballa la reprografia (Fotocopiadora, Impressora,..etc)
 • Tipus d'enquadernació i paper a fer servir.
 • Normativa de Seguretat i Qualitat