enreg dades

MF0974_1: TRACTAMENT DE DADES, TEXTOS I DOCUMENTACIÓ

UF0510: Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics

MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU

UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic