Setmana Temàtica

La Setmana Temàtica és una pràctica transversal on tots els grups de l’escola treballem de forma interdisciplinària al voltant d’un mateix tema, triat prèviament pels alumnes.

Es tracta d’un projecte de centre interdisciplinari que afavoreix un treball pedagògic global més participatiu, on s’hi inclouen continguts de totes les àrees.

SETMANA TEMÀTICA 2016 – 17:   “ELS ESPORTS”

Durant aquesta setmana cada cicle organitza grups internivells, per realitzar diferents tallers i activitats.

Els temes que han sortit anys anteriors són ben variats. Alguns dels darrers anys hem treballat temes com: La Selva, El Circ, El Cinema, Els Invents, Els Dinosaures, L’Univers, El Mar Mediterrani, Esport i Salut, La Història de l’Escola, Els Oficis, L’Aigua, Els Residus, Els Sentits,…