Funcionament

En aquest espai trobareu aspectes relacionats amb el funcionament de l’escola: reunions de pares, horaris d’atenció a les famílies, horaris d’entrada i sortida, esmorzars, materials i llibres de text…entre d’altres.

REUNIONS DE PARES de les tres comunitats, les dues primeres setmanes de setembre.

Durant el mes de novembre farem les segones REUNIONS DE PARES per tractar més concretament: el treball a les aules, els deures, normes/hàbits i sortides.

ENTREVISTES AMB ELS PARES

Tots els tutors/es fan dues entrevistes amb els pares: una a la 2ª quinzena del mes de gener i l’altra a final de curs. Es convoquen altres entrevistes extraordinàriament quan el tutor ho considera convenient o a petició dels pares.

A P3 durant la 1ª o 2ª quinzena de setembre es realitzen entrevistes amb els pares de cada alumne/a per tal d’iniciar el seu coneixement.

INFORMES ALS PARES

Els pares d’alumnes d’Educació Infantil reben informe del seu fill/a a final del 1r. i 3r. trimestre, a diferència d’Educació Primària, que reben informe en finalitzar cada trimestre.

 

HORARI DE SECRETARIA:

Matins de 9 a 13h.

 

HORARI D’ATENCIÓ DE DIRECCIÓ, TUTORS/ES I ESPECIALISTES

Cal concertar hora prèviament.

 

ENTRADES I SORTIDES

La porta del recinte escolar s’obre 7 minuts abans de les 9h. del matí i de les 15h. de la tarda. El senyal per entrar a les classes sona 5 minuts abans de les 9h. i 5 minuts abans de les 15h.

 

ESMORZARS

Els alumnes poden portar un petit esmorzar. Us recomanem que sigui variat i que no abuseu de les pastes ni de la xocolata. L’escola segueix un pla d’Esmorzars Saludables: els dimecres esmorzem fruita.

 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

L’escola només pot donar medicaments si té la recepta i la dosificació del metge i l’autorització signada pels pares.

 

BATES, JAQUETES I XANDALL

Han de portar una veta o una cinta elàstica per poder-les penjar i han d’estar marcades amb el nom.

L’escola té un model de xandall, que si bé no és obligatori, és molt recomanable que el portin en activitats com: educació física, sortides i excursions.